Manifest

Twee jaar geleden gaven we in de catalogus van Parcours d’Artistes al te kennen dat de uitdaging om kunstenaars te eren en samen met hen de wereld rondom ons in vraag te stellen alsmaar groter wordt.

In 2016 pakken we uit met een revolutionair parcours ! Onze teams deinsden er niet voor terug om de missies, de intenties en de pijlers van de organisatie van dit Parcours d’Artistes die al sinds 1988 overeind bleven aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Samen met de oudgedienden, de liefhebbers van de biënnale en andere cultuurdenkers namen ze de uitdagingen onder handen en beslisten ze om de fundamenten en de verankering van de nieuwe editie op papier te zetten.

Misschien heeft u al kennis genomen van het Manifest van het Parcours d’Artistes dat in september 2015 bij de start van de voorbereidende fase in Sint-Gillis en Vorst verscheen. Wat anders wordt daarin gezegd dan dat we kunst en kunstenaar in het hart van de stad willen plaatsen en al onze aandacht richten op de kunstenaars die in Sint-Gillis en Vorst leven en kunst creëren.

Onze vitale nood aan hun visie, hun creativiteit, maar ook aan hun kritische visie vertalen !

Daarbij hanteerden we de openstelling van de ateliers als insteek ; hoe zit dat met die levensruimte, met die scheppingsruimte ? De antwoorden en reacties die we bij de zo talrijke kunstenaars in Sint-Gillis en Vorst sprokkelden, stellen we tijdens een webdocumentaire die als een rode draad door de biënnale 2016 loopt voor.

In de herfst van 2015 lanceerden we de projectoproep “Openbare kunst(ruimte)”. Er liep een vijftigtal projecten binnen die een waaier van mogelijkheden ontvouwen.

Een tiental daarvan kreeg steun voor de productie en straalt op onvervalste wijze uit deze artistieke stempel op het grondgebied te willen drukken. Soms heel manifest, vaak in een poëtische taal, maar telkens weer gedragen door het verlangen ontmoetingen uit te lokken.

Nog een van die specifieke eigenschappen van de editie 2016 is de verregaande bemiddeling met zoveel spelers en deelnemers. Het zoeken naar aanknopingspunten tussen de schoolnetten en het verenigingsleven, groepspraktijken en terreinmedewerkers werd aangemoedigd.

Wij durven er ons hand voor in het vuur steken dat onze keuzen voor de nieuwe uitgave van het Parcours d’Artistes u zullen bevallen. We hopen dat u tijdens uw verkenningstochten met veel genoegen zult genieten van de botsingen tussen werkelijkheid en verbeelding die de in onze ogen zo waardevolle kunstenaars u aanbieden !

De heren Burgemeesters van Sint-Gillis en Vorst, Charles Picqué en Marc-Jean Ghyssels
De heren Schepenen van Cultuur van Sint-Gillis en Vorst, Carlo Luyckx en Charles Spapens
De heren Voorzitters van de vzw Les Rencontres Saint-Gilloises en BRASS, Jean Spinette en Denis Stokkink